Czym zajmują się agenci nieruchomości?

Czym zajmują się agenci nieruchomości?

Łatwo jest uogólniać co robią agenci nieruchomości. W rzeczywistości, agent nieruchomości jest kwintesencją wielozadaniowej osoby, pracującej na rzecz sprzedawcy lub nabywcy. Opracowują strategie marketingowe dla klientów,…