Skuteczne osuszanie budynków

Skuteczne osuszanie budynków

Wilgoć jest głównym wrogiem każdego budynku. Podstawową przyczyną jej wystąpienia jest brak odpowiedniej izolacji wodochronnej fundamentów lub podpiwniczenia. W starych budownictwach izolacje te mogły zostać…