Realizacja wielu prac budowlanych, bardzo często będzie wymagać prowadzenia prac odwodnieniowych. Trafiają się przecież sytuacje, związane z zalaniem wykopów budowlanych na przykład poprzez opady atmosferyczne, czy też w wyniku uszkodzenia rur wodociągowych. Zdarzają się także sytuacje, w których prace prowadzone muszą być w terenie podmokłym i nie ma możliwości ominięcia tego typu terenu. W takich sytuacjach, najlepszym rozwiązaniem będą igłofiltry. Zapewniają one nam bardzo dobre warunki właśnie do realizacji tego typu prac. Głównie wykorzystywane będą do obniżania poziomu wody gruntowej na terenach podmokłych. Dzięki ich zastosowaniu, możliwe jest czasowe ograniczenie napływu wody gruntowej, na czas realizacji niezbędnych prac budowlanych.

Na jakiej zasadzie działają igłofiltry w odwadnianiu?

W pierwszej kolejności warto sobie tutaj wyjaśnić zasadę działania igłofiltrów w procesie odwadniania. Jest to bardzo ciekawy proces. Aby zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje trzeba sobie najpierw powiedzieć o tym, z jakich elementów składa się cały zestaw igłofiltrowy. Tak więc, w podstawowym zakresie, każdy zestaw igłofiltrowy będzie składać się z trzech, następujących elementów:

  • igłofiltry Poznań – czyli elementy robocze. Są to rury z PCV o średnicy 63mm lub 32mm, zakończone perforowaną częścią roboczą. Strona perforowana wprowadzona jest do gruntu poprzez wpłukiwanie. Z drugiej strony zaś podłączone są do kolejnego elementu, czyli do kolektora ssawnego.
  • Kolektory ssawne – rury o średnicy 100-150mm z króćcami przyłączeniowymi do igłofiltrów o odpowiedniej średnicy. Z reguły przyłącza mają średnicę 63mm, ale dodatkowo można nałożyć na nie przygotowane redukcje na 32mm. Kolektory podłączone są następnie do agregatu pompowego.
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. Wytwarza w niej podciśnienie dzięki czemu może zasysać wodę gruntową. Z drugiej zaś strony będzie ją tłoczyć na odpowiednio bezpieczną odległość. Agregaty pompowe przystosowane są do odpowiedniej ilości igłofiltrów o danej średnicy. Nie można przekroczyć ich ilości do jednego agregatu, bowiem doprowadzimy do osłabienia jego wydajności, lub całkowicie uniemożliwimy jego pracę.

Od razu można zauważyć zasadę działania. Wszystkie elementy zestawu, a więc agregat, igłofiltry oraz kolektory będą odgrywać tak samo istotną rolę. Sam igłofiltry będą tutaj elementem zasysającym wodę gruntową, aby odprowadzić ją na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Montaż igłofiltrów.

Generalna zasada w montażu igłofiltrów jest taka, aby były one montowane na głębokości co najmniej pół metra większej, niż planowana głębokość prowadzenia wykopów ziemnych. Co zaś tyczy się odstępów, to standardowo montowane powinny być w odległości 1m od siebie. W razie konieczności, przy większej ilości napływającej wody gruntowej, odległość tą można zmniejszyć na przykład do 0,5m.

Możliwe jest wykonywanie instalacji warstwowych, aby osiągnąć jeszcze głębszy poziom osuszania terenu. Trzeba tutaj jednak w pierwszej kolejności osuszyć pierwszą warstwę, a następnie wewnątrz, po wykopaniu rowu, wpłukać kolejne igłofiltry i prowadzić odwodnienia dalej.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *