Kosztorysowanie robót budowlanych nie jest czynnością prostą, nawet jeśli kosztorysant jest wyposażony w odpowiedni program do kosztorysowania. Wiedzy praktycznej dotyczącej technologii wykonywania prac czy zakresu kosztorysowanych robót nic nie zastąpi – mimo wszystko oprogramowanie do kosztorysowania jest w stanie w dużym stopniu pomóc użytkownikowi w jego codziennej pracy.

Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane przygotowuje się w oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych, czy wydawnictwa prezentujące szczegółowe informacje o zużyciu pracy człowieka i sprzętów, oraz zużyciu ilości materiałów koniecznych do wykonania robót. Katalogi są podzielone wg branż lub ostatnio coraz częściej wg technologii wykonywania prac. Jeszcze pod koniec ubiegłego wieku katalogi były wydawnictwami obowiązkowymi – trzeba było opierać się na normatywach pracy przez nie podawane. Współcześnie regulacji prawnych dotyczących ich używania brak, natomiast wciąż są one popularną podstawą przygotowywania kosztorysów w kalkulacji szczegółowej.

Współczesne programy kosztorysowe udostępniają bazy katalogowe od razu z poziomu programu. Np. popularny program kosztorysowy Norma PRO zawiera w bazie grubo ponad 300 wydawnictw katalogowych, z których może korzystać użytkownik oprogramowania sporządzając kosztorysy. Co ważne przy tej ilości wydawnictw, program umożliwia też wygodne przeszukiwanie bazy katalogów przez użytkownika przy pomocy zadanych słów kluczowych.

Również konkurencyjne programy do kosztorysowania takie jak Zuzia czy KOMA udostępniają kosztorysantom bazy katalogów nakładów rzeczowych. Przed wyborem oprogramowania warto porównać dostępne w programach bazy – pomimo, że są one zbliżone może się zdarzyć, że w jednym z programów będzie katalog szczególnie przydatny naszej firmie.

Katalogi nakładów rzeczowych

Katalogi nakładów rzeczowych to jedno z podstawowych źródeł tworzenia kalkulacji kosztorysowych. Ułatwiają określanie zużycia nakładów szczególnie małym firmom, których nie stać na samodzielne określenie rzeczywistych norm pracy. Udostępnienie bazy katalogów w programie kosztorysowym to dla nich duża pomoc.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *