Realizacja warstwy drenażu dookoła murów budynków, piwnic, czy też innych konstrukcji betonowych w gruncie, jest kwestią bardzo ważną z punktu widzenia trwałości samej konstrukcji. Dlatego też, ważnym jest, aby warstwy drenażowe były realizowane z najwyższą starannością. Tak aby mury i konstrukcje betonowe były perfekcyjnie zabezpieczone przed negatywnym działaniem wilgoci. W tym celu, obecnie wykorzystuje się profesjonalne maty drenażowe, czyli materiały hydrotechniczne, które zapewniają przechwytywanie opadów atmosferycznych oraz wód gruntowych i ich następne usuwanie na bezpieczną odległość.

Po co jest stosowana mata drenażowa?

Aby rozpatrywać przyczyny stosowania maty drenażowej, warto przyjrzeć się nieco bliżej kwestii wykonywania samej warstwy drenażu. Dotychczas najpopularniejszym rozwiązaniem w tym zakresie były wykopy wypełnione żwirem z rurą drenażową wewnątrz. Bardzo często były one realizowane tuż przy murze lub innej konstrukcji, aby przechwytywać wodę z opadów atmosferycznych oraz wody gruntowe i nie dopuszczać do ich wsiąkania w beton, tylko odprowadzać ją rurą na bezpieczną odległość.

Sama mata drenażowa jest tutaj nowym rozwiązaniem. Jest to geokompozyt składający się 2-3 warstw innych geosyntetyków, zapewniający jeszcze lepsze zabezpieczenie samego muru przed wodą. Mogą one być także stosowane w wielu innych przypadkach, jak chociażby nawet na dachach różnych konstrukcji budowlanych. Generalnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, iż maty drenażowe to maty o wszechstronnym zastosowaniu w zakresie ochrony murów i konstrukcji betonowych przed negatywnym wpływem wilgoci.

Rodzaje stosowanych mat drenażowych.

mata drenażowa TenCate Polyfelt Megadrain
mata drenażowa TenCate Polyfelt Megadrain

Warto sobie także powiedzieć nieco więcej o dwóch, najczęściej stosowanych matach drenażowych. SA one zdecydowanie najpopularniejsze i pojawiają się praktycznie na każdej, realizowanej według najnowszych projektów budowie. Są to:

  • Tencate Polyfelt DC – maty składające z geosiatki i geowłókniny filtracyjnej po obydwu jej stronach (rzadziej po jednej). Geosiatka jest z polietylenu HDPE (o wysokiej gęstości), zaś geowłóknina filtracyjna z polipropylenu. SA to geokompozyty mało ściśliwe, co pozwala na lepsze odprowadzanie dużych ilości wody przy dużych obciążeniach. Idealnie sprawdza się przy budowie składowisk odpadów, przy drenowaniu murów oporowych, piwnic, tuneli oraz innych konstrukcji podziemnych.
  • Tencate Polyfelt Megadrain – geokompozyt składający się z trójwymiarowej geomaty oraz geowłókniny filtracyjnych. Geomata wykonana z pojedynczych włókien polipropyleonych. Geowłóknina może się znajdywać po jednej lub obydwu stronach geomaty. Wyróżnia się przestrzenną strukturą, co daje duże możliwości odprowadzania wody przy małym obciążeniu. Stosowana przede wszystkim w tych przypadkach, gdzie zachodzi konieczność zapewnienia dużego przepływu oraz przy małym spadku hydraulicznym. Idealna do zastosowania w przypadku przykryć składowisk odpadów, odwadnianie boisk, tarasów, czy też powierzchni dachów.

Mamy tutaj więc dwie maty drenażowe, które idealnie sprawdzają się w zróżnicowanych zastosowaniach. Każda z nich jest jednak idealnym rozwiązaniem w swoim przypadku, zapewniając bardzo dobre warunki do zabezpieczania konstrukcji przed negatywnym wpływem wody atmosferycznej oraz gruntowej.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *