Regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych to bardzo ważne zagadnienie, któremu należy poświęcić stosunkowo sporo uwagi. Szczególnie istotne jest to w przypadku firm w branży gastronomicznej. Chodzi nam zarówno o bary szybkiej obsługi, restauracje, jak również firmy zajmujące się produkcją żywności na mniejszą lub większą skalę. Dla wszystkich tych podmiotów, regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych będzie odgrywać szalenie istotną rolę. Dzięki przeprowadzaniu przeglądów technicznych, będzie bowiem możliwe utrzymanie posiadanych urządzeń w dobrym stanie technicznym.

Co nam daje regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych?

Przede wszystkim, zacząć należy od kwestii organizacyjnych. Samo regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych to nie wszystko. Poza regularnym odstawianiem posiadanych urządzeń na serwis sprzętu gastronomicznego w Skoczowie, musimy także wdrożyć codzienne, zmianowe przeglądy techniczne. W trakcie tego typu przeglądów, będzie możliwe wychwycenie drobnych usterek, takich jak poluzowane obudowy, niedokręcone śrubki, itp. Są to usterki codzienne, które po prostu w toku pracy urządzeń będą się zdarzać. Ich usuwanie także jest istotne, bowiem w przeciwnym razie, szybko mogą się przerodzić w poważniejsze uszkodzenia. Mogą także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych zapewnia nam następujące korzyści:

  • Wychwycenie drobnych usterek, zanim zdążą przerodzić się poważne awarie.
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obsługi poszczególnych urządzeń gastronomicznych.
  • Wydłużenie żywotności sprzętu gastronomicznego.
  • Ograniczenie kosztów związanych z naprawami poważnych uszkodzeń.
  • Redukcja kosztów związanych z zakupem nowych urządzeń.

Możemy więc powiedzieć, iż regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych przekłada się rzeczywiście na stosunkowo spore korzyści.

Koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych.

W kwestii kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, to są one znacznie niższe, niż koszty napraw poważnych uszkodzeń, czy też koszty zakupu nowego sprzętu. Codzienne przeglądy techniczne realizowane przez pracowników to po prostu koszt kilkunastu minut. W tym czasie pracownik będzie w stanie przejrzeć wszystkie najważniejsze elementy urządzenia i ewentualnie usunąć usterki. Kwartalne przeglądy techniczne, będą już wymagać pewnych nakładów finansowych. Z reguły jednak jest to stałą opłatą za przegląd w miejsce opłat za części zamienne, które uległy uszkodzeniu wskutek nie usunięcia usterki w porę.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych, mimo pociągania za sobą pewnych kosztów, w rzeczywistości generuje oszczędności. Wydłuża nam okres czasu użytkowania poszczególnych urządzeń a przede wszystkim zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dla pracowników. Dlatego też, warto się zdecydować na wdrożenie rozwiązań, które umożliwią nam sprawne i regularne serwisowanie urządzeń gastronomicznych.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *