Trwałość nawierzchni bitumicznej i jej odporność na obciążenia jakim poddawana jest w toku eksploatacji, wynika przede wszystkim z jakości wykonania podbudowy. Wszelkie przemieszczenia i zapadnięcia się w warstwie podbudowy, natychmiast znajdują swoje odzwierciedlenie na nawierzchni, gdzie pojawiają się wgłębienia i spękania. Aby tego uniknąć, należy przede wszystkim zagwarantować sobie możliwość zbrojenia i stabilizacji warstwy podbudowy, co osiągnąć można głównie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów geosyntetycznych, takich jak geosiatki do stabilizacji warstw podbudowy.

Geosiatki miragrid.

W tym przypadku najczęściej swoje zastosowanie znajdują geosiatki typu miragrid, które stosowane są do wzmacniania podbudowy dróg i autostrad w nowoczesnym budownictwie drogowym. Wykonane są one z bardzo wytrzymałych włókien polipropylenowych, które gwarantują odporność na rozciąganie i inne obciążenia. Stabilizacja warstwy podbudowy przy zastosowaniu geosiatek typu miragrid, będzie gwarantować nam o wiele lepsze możliwości w zakresie osiągania wysokiego poziomu trwałości nowo budowanych dróg i autostrad, wobec czego warto tę technologię zawsze mieć na względzie. Ponadto, geosiatki typu miragrid mogą być także stosowane w toku zabezpieczania wszelkiego rodzaju skarp i nasypów, gdyż będą skutecznie przytrzymywać warstwy humusu przed jego osuwaniem się. Możemy więc powiedzieć, iż jest to stosunkowo wszechstronny materiał geosyntetyczny, którego zastosowanie przynosi konkretne korzyści w budownictwie przede wszystkim drogowym, ale nie tylko, bowiem stosowany będzie także w budownictwie hydrotechnicznym.

Jakość materiałów geosyntetycznych.

Nie da się tutaj także ukryć, iż bardzo istotną rolę w całym procesie odgrywać będzie jakość zastosowanych geosiatek, czy też geowłóknin. Dlatego też, najlepiej będzie wykorzystać sprawdzone w wielu już przypadkach geosyntetyki Fram Geo, które charakteryzują się zdecydowanie najwyższym poziomem jakości wśród wszystkich geosyntetyków dostępnych obecnie na rynku. Są one wykonywane z materiałów najwyższej jakości, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii produkcyjnych, wobec czego też, będziemy mogli cieszyć się wysokim poziomem gwarancji jakości wykonywanych prac. Dobre jakościowo geosiatki przyczynią się do jeszcze większej trwałości całej konstrukcji, a co za tym idzie, nowo budowane drogi i autostrady będziemy mogli przez dłuższy okres czasu eksploatować bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek prac remontowych. Jednym słowem warto tutaj zwrócić uwagę na to, aby stosowane przez nas geosyntetyki charakteryzowały się wysokim poziomem jakości wykonania, dzięki czemu będziemy mieć możliwość osiągania jeszcze lepszych efektów pracy w budownictwie drogowym i nie tylko.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *