Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z wieloma obowiązkami prawnymi. Jednym z nich jest konieczność wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego zarówno budynku rolne, jak i ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z charakteru prowadzonej działalności, w ramach której może dochodzić do różnorodnych wypadków z udziałem osób trzecich, które będą w tym przypadku poszkodowane. Dlatego też zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1ha, obowiązany jest do wykupienia odpowiednich ubezpieczeń w zakresie OC, oraz ubezpieczeń obejmujących budynki rolne.

Dlaczego powstała ustawa?

Ustawa regulująca kwestie związane z ubezpieczeniami rolniczymi powstała przede wszystkim przez wzgląd na bezpieczeństwo samych rolników. W przypadku kiedy dojdzie do sytuacji, w której rolnik będzie musiał wypłacić zadośćuczynienie osobom poszkodowanym poprzez prowadzenie działalności rolniczej, nie będzie musiał wykładać pieniędzy, często bardzo sporych, z własnej kieszeni. W przeciwnym przypadku byłby często zmuszony do zaciągnięcia kosztownego kredytu, co zawsze negatywnie będzie wpływać na płynność finansowa gospodarstwa rolnego. Dlatego też, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, są tutaj bardzo istotne. W przypadku prowadzenia gospodarstwa mniejszego niż 1 ha, co prawda rolni nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia, niemniej jednak zawsze ma jeszcze do dyspozycji dobrowolne ubezpieczenie rolników które zabezpiecza go dokładnie w taki sam sposób. Niezależnie jednak od tego, czy ubezpieczenie będzie dobrowolne czy też obowiązkowe, najważniejsze jest to, że rolnik będzie zabezpieczony przed ewentualnymi, poważnymi komplikacjami finansowymi.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Z kolei w kwestii ubezpieczeń obejmujących budynki rolne, chodzi głównie o kwestie zabezpieczenia zabudowań gospodarczych w przypadku działania sił natury. Bardzo często przecież budynki rolne ulegają zniszczeniom w wyniku pożaru, gradobicia czy też powodzi (o czym wielu rolników mogło się przekonać na własnej skórze w trakcie wielkiej powodzi w roku 1997). W takich sytuacjach, odbudowa zniszczeń pochłania bardzo ogromne kwoty, a bez ubezpieczenia trudno będzie o pozyskanie takich kwot. Dlatego tez, można powiedzieć, iż ubezpieczenie obejmujące budynki rolne jest równie istotną kwestią co ubezpieczenie OC. Zapewnia ono rolnikowi finansowanie kosztów odbudowy i naprawy zniszczeń dokonanych przez żywioł. Należy więc powiedzieć, iż jest to bardzo ważna kwestią, aby każdy rolnik odpowiednio się zabezpieczył wykupując polisy ubezpieczeniowe niezależnie od tego czy podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, czy też nie, bowiem tylko w taki sposób można się zabezpieczyć przed koniecznością ponoszenia ogromnych niejednokrotnie kosztów związanych z wypłatą zadośćuczynienia, czy też z odbudową zniszczonej zabudowy gospodarczej.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *