Mimo, że zawód zarządcy nieruchomości należy do grupy zawodów licencjonowanych, a uzyskanie tytułu związane jest ze zdanym egzaminem państwowym, od lat nie brakuje chętnych na jego zdobycie. Wraz ze  wzrostem zainteresowania rynkiem nieruchomości, zwłaszcza poprzez liczne inwestycje w nieruchomości komercyjne rośnie także popyt na usługi oferowane przez profesjonalne firmy, zatrudniające specjalistów.

Odpowiednia wiedza sprawia, że zarządca w swojej pracy jest skuteczny, a usługi wykonane fachowo. Dlatego niezbędna jest znajomość nie tylko przepisów prawa, ale również zagadnień z zakresu ekonomii, budownictwa, psychologii, rachunkowości, a także znajomość specyfiki i charakteru konkretnego rodzaju nieruchomości. Dotyczy to tak samo agentów nieruchomości w Warszawie jak i w stolicy Wielkiej Brytanii, czyli Managing Agent South West London.

Wśród klientów zarządcy nieruchomości odnajdujemy zarówno właścicieli centrów handlowych, budynków mieszkalnych w spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych, jak i drobnych najemców z rożnych względów nie mających czasu, na zajmowanie się sprawami wynajmowanych lokali.

Kompleksowość usług polega na tym, że zarządca obejmuje całość spraw bieżących związanych z nieruchomością. Może to być zarówno zawieranie umów z dostawcami mediów, jak i nadzór nad przeprowadzanymi remontami, czy usuwanymi usterkami.  W razie potrzeby zarządca przeprowadzi też postępowanie windykacyjne, sporządzi biznesplan , a także opracuje strategię zarządzanie nieruchomością.

W przypadku nieruchomości komercyjnych zarządzanie ma przynosić konkretny efekt w postaci stałych, ewentualnie rosnących w czasie dochodów. Zdecydowanie takie są oczekiwania i zamierzenia właścicieli, którzy zainwestowali w daną nieruchomość. Inwestycja taka nie tylko powinna się zwrócić, ale też za sprawą zarządcy ma przynosić zyski, czy to w kraju czy z pomocą Property Management South West London w Anglii.

Złożoność zadań, wysokie wymagania klientów, oraz ich dość sprecyzowane wymagania   to największe wyzwania związane z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomością. Klient zatrudnia zarządcę  oczekując, że jakość jego pracy spełni wysokie standardy, a to przełoży się na  konkretne rezultaty.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *