Kleje utwardzane promieniowaniem UV znajdują swoje zastosowanie zarówno w pojedynczych przypadkach klejenia, jak również na większą skalę w przemyśle. Jest to bardzo dobra i nowoczesna technologia, pozwalająca osiągnąć nam bardzo dobre parametry spoiny, jak również relatywnie niski koszt jej wykonania. Co więcej, charakteryzuje się sporymi zaletami, umożliwiającymi wdrożenie technologii do procesów produkcji opierających się o linie produkcyjne. Zawdzięczamy to między innymi możliwości sprawnego i szybkiego utwardzania spoin w tym przypadku. Jednym słowem jest to bardzo dobra i skuteczna technologia, o stosunkowo szerokim zastosowaniu.

Gdzie stosowane są kleje utwardzane promieniowaniem UV?

Tego typu kleje przede wszystkim znajdują swoje zastosowanie w branżach produkcyjnych w przemyśle. Głównymi branżami, gdzie znajdziemy zastosowanie tego typu klejów są elektronika, elektrotechnika, motoryzacja, ale także medycyna, okulistyka i wiele innych. Swoje powszechne stosunkowo zastosowanie technologia ta zawdzięcza licznym zaletom, jakimi się charakteryzuje. Przede wszystkim chodzi tutaj o bardzo szybki czas utwardzania spoiny, które w najszybszym wydaniu wynosi zaledwie 10 sekund. Ponadto, warto wspomnieć także o tym, iż technologia ta jest dostępna także poza przemysłem. Możemy z powodzeniem zakupić odpowiednie kleje oraz promienniki UV do utwardzania spoin klejowych i korzystać z niej w swoich domach. Oczywiście nie osiągniemy tutaj nigdy takich samych efektów jakości spoiny jak poprzez duże i profesjonalne, przemysłowe urządzenia UV. Jednakże możemy spokojnie tego typu technologię wykorzystać także w naszych domach.

Przygotowanie do wykonania spoiny.

Aby osiągnąć dobrej klasy spoinę utwardzaną promieniowaniem UV, trzeba będzie, tak samo jak w przypadku zastosowania każdego innego kleju, prawidłowo przygotować klejone ze sobą elementy. Powierzchnie przeznaczone do sklejenia należy w pierwszej kolejności wyrównać tak, aby nie zawierały nierówności i jakichkolwiek zadziorów. Następnie możemy przystąpić do ich wstępnego oczyszczenia, oraz do odtłuszczenia. Kolejnym etapem będzie już równomierne rozprowadzenie kleju po klejonych płaszczyznach. Od tego czasu mamy około godziny (w zależności od zastosowanego kleju) zanim koniecznym będzie przejście do etapu utwardzania. Jest to niewątpliwie zaleta, pozwalająca tego typu rozwiązania wdrożyć do masowej produkcji. Możemy przygotować więcej elementów do klejenia jednocześnie, a następnie w dużym piecu UV, utwardzić wszystkie spoiny jednorazowo. Oczywiście kluczowe będzie to, aby każda spoina została prawidłowo naświetlona promieniowaniem UV. W przeciwnym bowiem razie, nie dojdzie do pełnego utwardzenia, co będzie przyczyną osłabienia spoiny i w efekcie jej pękania.

Ostatecznie pozostaje nam jedynie naświetlenie spoiny promieniowaniem UV w celu jej utwardzenia. Tutaj należy jedynie pamiętać o tym, aby w toku utwardzania każdy fragment spoiny był jednakowo naświetlany. W przeciwnym razie będzie dochodzić do naprężeń w strukturze samej spoiny, co wstępnie doprowadzi do jej mikroskopijnego spękania a w efekcie do ogólnego osłabienia i pogorszenia parametrów technicznych.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *