Zarządzanie projektami to nic innego, jak szereg działań prowadzonych dla osiągnięcia wyznaczonego celu lub celów, w danym czasie. Każdy projekt posiada swój cykl życia, występuje faza planowania, ustalania harmonogramu wykonania, faza realizacji oraz końcowa faza sprawdzania osiągnięć.

Najprościej proces jakim jest zarządzanie projektami można podsumować, jako po prostu dążenie do realizacji zamierzonych celów, przy minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia. Ryzyko natomiast, jest wynikiem braku wiedzy na temat przyszłych zdarzeń, które towarzyszą każdemu etapowi przy realizacji projektu. Wynika to z dynamiczności komunikacji, ciągle zmieniającej się zdolności produkcyjnej zespołu, błędów podczas planowania oraz wszelkich bodźców zewnętrznych.

Jednak zarządzanie projektami polega także za zmotywowaniu osób zaangażowanych w realizację danego projektu, przy zachowaniu dobrej komunikacji. W cały proces zaangażowani są miedzy innymi sami uczestnicy projektu, sponsor oraz kierownik projektu. Warto zwrócić uwagę na kierownika projektu, który to odpowiedzialny jest za podział pracy przy danym projekcie, a także dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować zamierzone cele projektu i starać się zmniejszyć potencjalne ryzyko. Jednak bez osoby sponsora projekt wcale by nie powstał.

Dlatego też sponsor, to chyba najbardziej decyzyjna osoba. To on wybiera między innymi kierownika projektu, określa skalę projektu, termin realizacji oraz nakład finansowy. Zarządzaniem projektami może być np. modyfikowanie zakresu pracy ludzi, jak również zmiana zakresu ich dotychczasowych działań, wypromowanie nowego produktu, czy też bardziej proste czynności, jak organizowanie spotkania biznesowego, czy zmiana siedzimy firmy, lub ulepszanie danej witryny internetowej czy oprogramowania oferowanego m.in. przez www.baseline.pl.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *