Realizacja prac ziemnych w budownictwie, bardzo często wymagać będzie uprzedniego pozbycia się wody gruntowej z terenu robót. Mamy tutaj na myśli konieczność realizacji prac budowlanych w terenie podmokłym o wysokim poziomie wody gruntowej, która nie sprzyja prowadzeniu robót, przede wszystkim polegających na wykonaniu wstępnych wykopów. W tym celu trzeba będzie przeprowadzić odwadnianie terenu, najczęściej połączone z czasowym obniżeniem poziomu wody gruntowej. W tym celu wykorzystywane będą instalacje igłofiltrowe, które w takich sytuacjach wykazują najwyższy poziom skuteczności.

Zakup sprzętu czy jego wypożyczenie.

Pierwszą kwestią, którą trzeba będzie w tym przypadku rozstrzygnąć jest określenie tego, czy warto dokonać inwestycji w niezbędny sprzęt czyli w instalację igłofiltrową, czy też może lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług specjalistycznej wypożyczalni pomp i igłofiltrów. Wszystko uzależnione będzie tutaj od kwestii tego, z jaką częstotliwością będziemy przeprowadzać prace związane z odwodnieniami i obniżaniem poziomu wody gruntowej. Im częściej trafiać się będą tego typu zlecenia, tym bardziej opłacalne staje się zakupienie instalacji na własność. W przypadku jednak, kiedy prace tego typu będziemy realizować stosunkowo sporadycznie, czyli przykładowo raz do roku, specjalistyczna wypożyczalnia pomp i igłofiltrów, będzie rozwiązaniem o wiele lepszym, które pozwoli zaoszczędzić spore pieniądze. Wszak oczywistym jest fakt, iż wynajęcie tego typu sprzętu będzie zawsze mniej kosztowne od jego zakupu, a w przypadku, kiedy cały rok sprzęt będzie leżał, a my nawet nie do końca będziemy mieć pewność, czy będzie wykorzystywany, jego zakup jest zupełnie nieopłacalny.

Kompletowanie zestawu igłofiltrowego do odwadniania.

Oczywiście w wypożyczalniach sprzętu tego typu można wynająć od razu gotowy, skompletowany zestaw igłofiltrowy, aczkolwiek zawsze istnieje także możliwość wynajęcia poszczególnych jego elementów, i skompletowania zestawu samodzielnie. W tym przypadku, trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, iż główną rolę w wydajności całego systemu będą pełnić wykorzystane przez nas agregaty pompowe, bowiem to one i ich wydajność przesądzają o wytworzeniu odpowiedniego poziomu podciśnienia w instalacji. Musimy więc zadbać o to, aby do danej ilości igłofiltrów dopasować odpowiednio wydajny agregat pompowy, który będzie w stanie odebrać daną ilość wody i bezpiecznie przetransportować ją na wymaganą odległość. Tak aby woda nie stwarzała większych zagrożeń dla realizacji prac ziemnych. Wymaga to pewnej wiedzy w zakresie konstrukcji instalacji igłofiltrowych, toteż w przypadku braku takowej, lepiej będzie jednak zdecydować się na zakup, bądź wynajem gotowego już, poskładanego i kompletnego zestawu igłofiltrowego. Będzie to na pewno rozwiązaniem dla nas o wiele bezpieczniejszym i gwarantującym pewność realizacji prac związanych z odwadnianiem.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *