Nowoczesne systemy drenażowe we współczesnym budownictwie, zapewniają nam jeszcze lepszy poziom odprowadzania wody. Gwarantują zabezpieczenie wszelkiego rodzaju konstrukcji ziemnych lub betonowych przed negatywnym wpływem wody opadowej lub gruntowej. Do ich konstruowania wykorzystywane są nowoczesne materiały geosyntetyczne, w tym przede wszystkim geosiatki, jako wzmocnienie warstwy drenażowej oraz geowłókniny filtracyjnej, wykonane z polipropylenu. Razem tworzą one geokompozyty drenażowe, zapewniające skuteczne systemy drenażowe, o wysokiej wydajności, zarówno w przypadku małych spadków hydraulicznych, jak w przypadku większych.

Czym wyróżniają się nowoczesne systemy drenażowe?

Przede wszystkim są to systemy o bardzo wysokiej wydajności. Zapewniają one zdolność odprowadzania wody przy bardzo dużym obciążeniu. W tym przypadku stosowane będą geokompozyty drenażowe Tencate Polyfelt DC. Składają się one z geosiatki do drenażów wykonanej z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), oraz z geowłókniny filtracyjnej z polipropylenu (PP). Geowłóknina może znajdować się z jednej, bądź też z obydwu strony geosiatki, która w tym przypadku pełni funkcję zabezpieczającą i stabilizującą cały system drenażowy.

Możemy także wykorzystać geokompozyt Tencate Polufelt Megadrain, który nadaje się na systemy drenażowe przy małym obciążeniu hydraulicznym (boiska, powierzchnie dachów, tarasy). Ten tym geokompozytu drenażowego, składa się z geomaty z włókien polipropylenowych, oraz włókniny filtracyjnej TS. Geowłóknina TS może znajdywać się po obydwu, bądź też po jednej tylko stronie geomaty.

Mamy tutaj więc do wyboru dwa rodzaje geokompozytów drenażowych, gwarantujących nam skuteczne odprowadzanie wody, zarówno przy dużym, jak i przy małym obciążeniu hydraulicznym.

Korzyści płynące z zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przy konstrukcji systemów drenażowych.

Tego typu nowoczesne rozwiązania, zapewniają nam bardzo korzystny wpływ na całość konstrukcji budowlanej. Przede wszystkim, możemy o wiele bardziej skutecznie zabezpieczyć wszelkie konstrukcje budowlane, przed negatywnym wpływem wody. Zarówno jeśli chodzi o wodę pochodzenia atmosferycznego, jak i o wodę gruntową. Musimy bowiem pamiętać, iż woda, w tym przypadku stanowi bardzo poważne zagrożenie dla wszelkich konstrukcji ziemnych. Poza tym, nowoczesne systemy drenażowe są bardziej trwałe i odporne na działanie zewnętrznych czynników. Radzą sobie nawet z czynnikami chemicznymi w pewnym zakresie, toteż ich żywotność stoi na o wiele wyższym poziomie.

Podsumowanie

Trzeba tutaj więc podkreślić, iż nowoczesne systemy drenażowe, to bardzo dobre rozwiązanie. Podniesienie efektywności odprowadzania wody z jednoczesnym wydłużeniem żywotności drenażu, to konkretne korzyści, dla których warto tego typu rozwiązania wdrażać w realizacji inwestycji budowlanych.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *