Prawidłowo działająca wentylacja w warsztacie lakierniczym, odgrywać będzie szalenie istotną rolę. Zarówno w kwestii zapewnienia prawidłowych, komfortowych warunków pracy, jak i w kwestii jakości realizowanych prac lakierniczych. Dostarczenie do wnętrza warsztatu czystego, świeżego powietrza, jest bardzo ważne nie tylko w lakiernictwie, ale także w innych branżach. Trzeba jednak podkreślić, iż wentylacja w warsztacie lakierniczym, będzie podlegać zupełnie innym obostrzeniom, niż ma to miejsce w przypadku innych branż. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, aby zrozumieć dlaczego jest to tak istotna kwestia.

Dlaczego wentylacja w warsztacie lakierniczym jest tak istotna?

Przede wszystkim ze względu zagwarantowania komfortowych i dogodnych warunków pracy. Czyste i świeże powietrze jest niezbędne dla dobrego samopoczucia pracowników. W tak przygotowanych warunkach, praca staje się przyjemniejsza i rośnie wydajność. Jednocześnie zminimalizowaniu ulega ryzyko popełnienia błędów w toku realizacji prac. Można więc powiedzieć, iż z tego względu, wentylacja w warsztacie lakierniczym jest rzeczywiście ważna.

Drugim aspektem jest zagwarantowanie czystego środowiska wewnętrznego do realizacji prac lakierniczych. Musimy bowiem pamiętać, iż jakiekolwiek zanieczyszczenia zewnętrzne, które przedostaną się do wnętrza warsztatu, mogą wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Aby tego uniknąć, system wentylacji warsztatowej, powinien być wyposażony w odpowiedni system filtracji powietrza. Dzięki temu, możliwe będzie przechwycenie większości zanieczyszczeń, zagrażających jakości produkcji.

Jak przechwytywać zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego?

Tak więc w tym przypadku, wentylacja w warsztacie lakierniczym, będzie musiała być wyposażona w odpowiedniej klasy filtry kieszeniowe, montowane na kanałach wlotowych powietrza. W tym zakresie, dobry jakościowo, lakierniczy filtr kieszeniowy będzie w stanie przechwycić nawet do 90% zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Oczywiście musimy pamiętać także o tym, aby filtr kieszeniowy regularnie wymieniać. Można z góry założyć okres jego żywotności, na podstawie stosownych obliczeń. Najlepiej jednak przeprowadzić badanie w tym zakresie, poprzez notowanie kolejnych okresów, kiedy filtr musiał być wymieniony na nowy ze względu na nadmierne zanieczyszczenie.

Podsumowanie.

Trzeba więc zauważyć, iż wentylacja w warsztacie lakierniczym będzie pociągać za sobą pewne koszty. Są one związane zarówno z kosztami energii elektrycznej, niezbędnej do prawidłowej pracy systemu wentylacji, ale także z koniecznością wymiany filtrów kieszeniowych. Są to jednak koszty stosunkowo niewygórowane, jeśli spojrzymy na korzyści, jakie nam zapewnia ich poniesienie. Poprawa warunków realizacji pracy, wzrost wydajności oraz osiągnięcie jeszcze lepszego poziomu jakości. Są to korzyści, dla których warto zadbać o to, aby wentylacja w warsztacie lakierniczym działała w pełni prawidłowo i gwarantowała maksymalnie wysoki poziom przechwytu zanieczyszczeń lotnych, pochodzenia zewnętrznego.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *