Nowoczesne agregaty pompowe do ścieków, znajdują bardzo szerokie zastosowanie, głównie przy konstrukcji bypassów ściekowych. Chodzi tutaj o specyficzne sytuacje, kiedy na linii pompowania ścieków, należy przeprowadzić modernizacje bądź też różnorodne naprawy. W przypadku braku rozwiązań zastępczych, koniecznością byłoby wyłączenie danej linii z użytku. Wykorzystując zaś agregaty pompowe do ścieków, możliwe jest przygotowanie linii zastępczej, którą będą pompowane ścieki na czas przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych bądź też modernizacyjnych.

Gdzie wykorzystywane są nowoczesne agregaty pompowe do ścieków?

Klasycznym i zarazem bardzo głośnym przykładem zastosowania tego typu rozwiązań, była awaria sieci kanalizacyjnej przy oczyszczalni „Czajka” w Warszawie w sierpniu 2019 r. 27 sierpnia tego roku, doszło do uszkodzenia głównego kolektora ściekowego prowadzącego do oczyszczalni. W wyniku tej awarii, ogromne ilości ścieków (3-3,5 m3/s) trafiało bezpośrednio do Wisły, co oczywiście było swego rodzaju katastrofą ekologiczną. Wśród wielu firm dostarczających rozwiązania przy usuwaniu awarii, współpracę podjęła także firma PPHU Klaudia z Ustronia. Firma dostarczyła odpowiednie agregaty pompowe do ścieków oraz zajęła się koordynacją montażu oraz obsługi całego systemu bypassu. Kwestią kluczową w tym przypadku był czas, bowiem w jak najkrótszym termicznie, należało zagwarantować przepustowość bypassu na poziomie 3-3,5 m3/s.

Zastosowane rozwiązania pompowe.

W tym przypadku firma dostarczyła w pierwszej kolejności sprzęt, który posiadała już na stanie, aby od ręki uruchomić bypass w celu ograniczenia awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły. Wraz z czasem, firma sprowadziła od swoich partnerów odpowiednie agregaty pompowe do ścieków w standardzie przyłączy D300. Było to 6 agregatów Hidrostal Superbetsy z wirnikami śrubowo-odśrodkowymi. Dodatkowo dołączone zostały dwie pompy BBA Pumps (BA-400 i BA-500), zakupione przez Wody Polskie. Ponadto, Xylem Water Solutions, zapewniło wysokowydajną, elektryczną pompę zatapialną Flygt. Konfiguracja zestawu pozwoliła na osiągnięcie wymaganej przepływności bypassu na poziomie 11 tys. m3/godz. co pozwoliło całkowicie wyeliminować zrzut ścieków do Wisły.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż przede wszystkim agregaty pompowe do ścieków, będą przede wszystkim wykorzystywane przy konstruowaniu bypassów ściekowych. Niemniej jednak są one także wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach, choć trzeba pamiętać, iż głównie w zakresie gospodarki ściekami. Pompy te, perfekcyjnie sprawdzają się przy czasowym, aczkolwiek długoterminowym pompowaniu ścieków, co idealnie sprawdza się właśnie w przypadku tego typu sytuacji, jak wspomniana przez nas awaria kolektora ściekowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *