Wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego w pewnych przypadkach jest obowiązkowa, aczkolwiek nie zawsze. Prowadząc więc gospodarstwo rolne, warto wiedzieć, kiedy zachodzi konieczność wykupienia tego typu polisy, a kiedy można z niej zrezygnować. Oczywiście nie namawiamy do rezygnacji z wykupienia polisy OC, bowiem jest to bardzo korzystne dla rolnika rozwiązanie, aby takową polisę posiadać. Jej podstawowym zadaniem jest bowiem ochrona gospodarstwa przed ponoszeniem niejednokrotnie bardzo wysokich kosztów, związanych z wypłatami odszkodowań na rzecz osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku prowadzonej działalności rolniczej.

Czym jest polisa OC dla rolnika?

Sama polisa OC dla rolnika to bardzo ważne ubezpieczenie, zapewniające wysoki poziom komfortu i spokoju w prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jak bardzo dobrze wiadomo, w toku prowadzenia każdej działalności gospodarczej, w tym także rolnej, zawsze może dojść do zdarzeń nieprzewidzianych, w wyniku których, ucierpią osoby trzecie. W takich sytuacjach, koniecznością jest wypłacenie dla tych osób odszkodowań. W przypadku zaś braku polisy OC dla rolnika, niestety, trzeba będzie zadośćuczynienie pokryć ze środków własnych. Dlatego też, polisa OC gospodarstwa rolnego jest tak korzystnym rozwiązaniem nawet w przypadku, kiedy nie jest obowiązkowa. Pozwala bowiem przenieść koszty zadośćuczynienia za szkody na rzecz ubezpieczalni. Opłata roczna jest niezbyt wysoka, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę potencjalne oszczędności które mogą iść w grube tysiące złotych w razie zaistnienia takich sytuacji. Generalnie rzecz więc ujmując, nawet jeśli polisa OC dla rolnika obowiązkowa nie jest w danym przypadku, to warto o jej wykupieniu pomyśleć, bowiem jest to bardzo korzystne rozwiązanie.

Kiedy polisa OC gospodarstwa rolnego jest obowiązkowa?

Warto także powiedzieć sobie dość dokładnie, kiedy tego typu polisa OC dla rolnika jest obowiązkowa. Są bowiem określone w ustawie przypadki, kiedy koniecznością jest jej wykupienie. Precyzuje to wszystko bardzo dokładnie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej zapisami, aby OC dla rolnika było obowiązkowe należy spełniać następujące przesłanki:

  • Prowadzone gospodarstwo rolne powinno charakteryzować się wielkością ponad jednego hektara
  • Rolnik powinien podlegać po podatek rolny i rozliczać się w całości lub części właśnie podatkiem rolnym.

W pozostałych przypadkach, tego typu ubezpieczenie jest zupełnie dobrowolne. Trzeba jednakże podkreślić, iż warto się w takowe zaopatrzyć. Na pewno zagwarantuje to rolnikowi większy spokój i poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia gospodarstwa. Podczas wykonywania wszystkich prac rolnych, bez względu na fakt, iż może dojść do wypadków, w wyniku których ucierpią osoby trzecie.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *